Leerdoelen

Leerlingen leren...

  • dat online pesten, net als offline pesten,  grote gevolgen kan hebben.
  • dat door de rol van het internet nare berichten heel snel, onder heel veel mensen, verspreid kunnen worden.
  • hoe je je online sportief gedraagt
  • wat dingen zijn die je kunt doen als je zelf online gepest wordt.
  • dat de rol van toeschouwers heel belangrijk is als het gaat om online pesten, en dat je daarin ook een verantwoordelijkheid hebt.
  • dat je als hacker de kans hebt om te kiezen of je je bij de goede of juist bij de slechte mensen wil aansluiten.
  • hoe ze kunnen uitleggen wat cybercrime is
  • de parallel/koppeling te leggen tussen online/offline criminaliteit (inbreken in een huis is illegaal, inbreken in een digitale omgeving is ook illegaal)
  • welke consequenties cybercrime kan hebben voor henzelf en voor slachtoffers
  • hoe ze hun digitale skills op een goede manier kunnen trainen

Inspiratie en verdieping bij deze klassenquest

Cyberpesten

Hacken

Perguntas frequentes

Você tem mais perguntas sobre o HackShield na classe ou outra pergunta sobre o HackShield? Estas Perguntas Frequentes podem respondê-las! Se sua dúvida não estiver nestas, entre em contato conosco enviando um e-mail para suporte@teckids.com.br.