Privacy PolicyDe Privacy Policy onder de noemer “Privacy Policy – Voor Cyber Agents” zijn een niet rechtsgeldige, versimpelde versie van de Privacy Policy geschreven voor kinderen. Aan deze versie van de Privacy Policy zijn geen rechten te ontlenen, en deze bevatten sterke oversimplificaties om de tekst begrijpelijk en leesbaar te maken voor kinderen. Deze Privacy Policy is enkel bedoeld voor informatieve doeleinden.

Privacy Policy - voor Cyber Agents

Wat ontzettend goed dat je de “Privacy Policy” leest. Dat is heel belangrijk. In een Privacy Policy vind je alle informatie over wat een maker, website of dienst met jouw persoonlijke gegevens doet en mag! Heel belangrijk dus! Wil je ons bereiken dan kan dat door een e-mail te sturen naar info@joinhackshield.nl. Dit is wat we van je bijhouden, waarom en hoe;

• Wij verwerken data over jou omdat je HackShield speelt.

• Het is niet onze bedoeling om data te verzamelen om door te verkopen aan andere mensen.

• Wij kunnen alleen jouw nickname zien, niet je wachtwoord.

• Wij houden je e-mailadres bij als je daarvoor gekozen hebt, en alleen als je daar toestemming van een ouder/verzorger voor hebt.

• We hebben een e-mailadres nodig om je te kunnen bereiken voor acties, nieuwsbrieven en om contact met je op te nemen als je bijvoorbeeld iets hebt gewonnen.

• Wij houden je gemeente bij als je daarvoor gekozen hebt, en alleen als je daar toestemming van een ouder/verzorger voor hebt.

• We hebben je gemeente nodig om te bepalen of jij Cyber Agent van je gemeente kan worden.

• We houden algemene data bij over hoe alle Cyber Agents de game spelen om de game daarmee beter te maken.

• Heb je onze cookiewaarschuwing gelezen? We houden naast gegevens over je voortgang ook cookies bij om te kijken hoe jij de website gebruikt, zodat we de website beter kunnen maken.

• Je kunt altijd vragen welke data we van jou bijhouden. Om dit te doen moet je een email sturen naar info@joinhackshield.nl vanuit het e-mailadres waarmee je je HackShield ID hebt geregistreerd én daarin ook je HackShield ID.

• Als je wilt kunnen wij (HackShield) al jouw data weggooien. Je raakt dan wel je account en al je punten kwijt. Om dit te doen moet je een email sturen naar info@joinhackshield.nl, met daarin je HackShield ID naam, en een kopie van je geldige identiteitsbewijs (zonder BSN, pasfoto, en letter- en nummerstrook natuurlijk!).

• Wij doen er alles aan, met bijvoorbeeld encryptie, om jouw data veilig en goed op te slaan. Maar je mag altijd een e-mail sturen of een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy Policy - voor Volwassenen

HackShield Future Cyber Heroes B.V, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: info@joinhackshield.nl,

HackShield BV verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: E-mailadres – Gemeente - Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie en telefonisch.

HackShield BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: - gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij spelers/gebruikers van 16 jaar of jonger toestemming hebben van ouders/verzorger of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is, en er wordt geen persoonlijke data opgeslagen.

Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@joinhackshield.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

HackShield BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder – om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – om je te contacteren over prijzen, mogelijkheden tot mee-ontwikkelen van HackShield of het worden van Cyber Agent van je gemeente - om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - HackShield BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

HackShield BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HackShield BV) tussen zit.

HackShield BV behoudt zich voor een account van een speler/gebruiker te verwijderen of op non-actief te stellen als hier gedegen aanleiding (bijvoorbeeld een racistische of kwetsende gebruikersnaam of cyberpesten) toe is. Hier is geen correspondentie vanuit HackShield BV voor benodigd.

HackShield BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Bewaartermijn > Reden Personalia > tot beëindiging account > zolang er gebruik gemaakt wordt van een gepersonaliseerd account zijn deze gegevens noodzakelijk te bewaren. Op verzoek kunnen gegevens en accounts worden verwijderd.

HackShield BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HackShield BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

HackShield BV gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen en spelersvoortgang. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HackShield BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Het veranderen of wijzigen van je persoonsgegevens kan betekenen dat je geen aanspraak meer kan maken op de volledige functionaliteit van HackShield of aanverwante activiteiten. Hieraan verwante verloren data kan niet meer terug worden gehaald.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@joinhackshield.nl, vanuit het e-mailadres waarmee je HackShield ID is geregistreerd, inclusief je HackShield ID (gebruikersnaam).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

HackShield BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

HackShield BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@joinHackShield.nl.